câu chuyện về hoa hồng đen

Hoa hồng đen, biểu tượng của những đam mê và khát khao nồng cháy

hoa-hong-den-loai-hoa-cua-nhung-dam-me-va-khat-khao-2

Lần này ta đi không bước bao lâu mới quay lại, nàng hãy giữ hạt giống bông hoa này chờ ngày ta quay về. Bông