lưu ý khi chăm sóc hoa loa kèn

Những kỹ thuật cách chăm sóc hoa loa kèn bạn đã biết hết chưa

24112015hoa-loa-ken

Khi trồng đặt củ giống vào rãnh hàng cách hành 45cm, củ cách củ 30cm, lấp đất sâu vừa phải 4-5cm, nếu lấp sâu cây